บทวิเคราะห์คู่เงิน GBPUSD รายสัปดาห์ 16-20/01/17

GU web 160117

GU.ยังคงไม่หลุดแนวรับ และบอกถึงสัญญาณกลับตัว แต่ราคานั้นยังคงไม่ชัดเจนเนื่องจากยังคงมีแรงฝั่ง Sell อยู่ หากอาทิตย์นี้มีแรงฝั่ง Buy จบเหนือราคาเปิดอาทิตย์ที่แล้วได้จึงจะเป็นการเปิด Position Buy (เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้น)

CR. องค์ชายเต้าส่วน

ทิ้งคำตอบไว้

*