บทวิเคราะห์คู่เงิน USDJPY รายสัปดาห์ 16-20/01/17

UJ web 160117

UJ.จากอาทิตย์ที่แล้วรอสัญญาณแท่ง Bullish เพื่อไปหาแนวต้าน แต่ราคากลับทางเป็นฝั่ง Bearish และปิดต่ำกว่า Mother Bar สัญญาณลักษณะนี้ เสี่ยง Sell ตามจะได้โอกาสกว่า แต่จุดที่เข้าแบบนี้เป็นการ Follow ตามราคาควรหาจุดโดดหนีไว้ด้วย (เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้น)

CR. องค์ชายเต้าส่วน

ทิ้งคำตอบไว้

*