บทวิเคราะห์คู่เงินรายสัปดาห์ GBP๋USD 290118

 

GU TF D1 ในช่วงนี้ราคาได้หลุดออกจากกรอบแนวต้านของ Chanel Trendline ราคาอาจเป็นการ Overlap ได้หากราคากลับเข้ามาในกรอบนี้ได้จะมีแนวรับอยู่ที่ 1.38333 หากราคาหลุดแนวรับของเทรนไลน์ราคาอาจมีการเปลี่ยนเทรน โดยที่ลักษณะเทรนตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

*