แนวโน้ม คู่เงิน USDJPY 020816

จาก TF H4 ยังอยู่ในแนวของเทรนขาลง โดยมองว่า ลงต่อไปที่ แนวรับ โซน 99.97x-98.49x

UJ H4 020816

Cr. องค์ชายเต้าส่วน

ทิ้งคำตอบไว้

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.