Chart Pattern

Chart Pattern.หรือที่เรียกกันว่ารูปแบบ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละแบบนั้นบางรูปแบบเป็นการกลับตัว หรือ เป็นการสร้างรูปแบบเพื่อไปต่อของราคา รูปแบบที่เกิดจะมีตำแหน่งที่อยู่เหมือนกัน เพราะถ้าเรารู้ถึงเรื่อง Candle Sticks Chart. แล้ว Chart Pattern. นั้นคือ พฤติกรรมที่อยู่ภายใน Candle Sticks Chart นั่นเอง. พฤติกรรมการสวิงนั้นจะทำรอบอยู่ที่ไม่เกิน 3 สวิงในส่วนใหญ่ โดยใช้การนับของการสร้าง High & Low  จุดที่เข้าออร์เดอร์นั้นจะเป็นสวิงที่ 2 หรือ 3 ก็ได้

pattern 1

Sideway.รูปแบบพักตัวนั้นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์คือเรื่องของ Trend.เพราะการพักตัวนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในช่วงของกลางเทรน บางครั้งตำแหน่งที่เกิดก็เป็นบริเวรแนวรับแนวต้านจะทำให้ราคานั้นไปคนละทิศทางได้เช่นเดียวกัน.

sideway3sideway2

Sideway.รูปแบบพักไปด้านข้าง โดยที่  High & Low จะอยู่บริเวณราคาใกล้เคียงกัน โดยสามารถวัดหาจุด TakeProfit ได้จากการวัดกรอบสวิงนั้นไปอีก 1 เท่า

Symmetical Triangle

Symetrical Triangle

Sideway Triangle.รูปแบบการพักตัว ลักษณะคล้ายธง โดยรูปแบบนี้จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด 3 รูปแบบ แต่ละแบบนั้นจะแตกต่างเพียงแค่ High & Low เท่านั้น

ลักษณะของ Symmetical Triangle.นั้น High จะลดต่ำลง และ Low ยกตัวสูงขึ้น

Ascending Triangle

Ascending Triangle

Ascending Triangle. ลักษณะที่ควรสังเกตุคือ High จะอยู่ในบริเวณราคาใกล้เคียงกัน ส่วน Low นั้นจะยกตัวสูงขึ้น การเกิดสวิงจะเกิด 2 หรือ 3 สวิงก็ได้

Descending Triangle

Descending Triangle

Descending Triangle รูปแบบลักษณะนี้จะสร้าง High ต่ำลง และ Low สูงขึ้น การสร้างสวิงจะมี 2 หรือ 3 สวิงก็ได้

Flag

Flag

Flag.รูปแบบนี้เป็นการพักตัวในลักษณะคล้ายๆการสร้างเทรน เนื่องจากการที่ราคาทำ High สูงขึ้น และ Low นั้นยกตาม (DownTrend) และ ราคาทำ High ต่ำลง และ Low ลดต่ำลงตาม จึงทำให้หลายๆคนนั้นเสียจังหวะถ้าหากมองรูปแบบผิด

Flag 2

Flag.รูปแบบนี้เป็นการพักตัวในลักษณะคล้ายๆการสร้างเทรน เนื่องจากการที่ราคาทำ High สูงขึ้น และ Low นั้นยกตาม (DownTrend) และ ราคาทำ High ต่ำลง และ Low ลดต่ำลงตาม จึงทำให้หลายๆคนนั้นเสียจังหวะถ้าหากมองรูปแบบผิด

Head and Shoulder

Head and Shoulder

Head And Shoulders Pattern.รูปแบบที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดยที่จะมีลักษณะคล้าย หัวไหล่สองข้างและมีหัวตรงกลางเป็นจุดที่สูงที่สุด  ตำแหน่งที่สร้าง Pattern. นี้จะเกิดจาก UpTrend. แล้วจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง ในรูปแบบนี้จะวัดจุด TakeProfit. จาก Head ถึง Low ที่เรียกว่า Neckline.ได้เช่นกัน

Inverse Head and shoulder

Inverse Head and Shoulder

InVerse Head And Shoulders Pattern.รูปแบบที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดยที่จะมีลักษณะคล้าย หัวไหล่สองข้างและมีหัวตรงกลางเป็นจุดที่ต่ำที่สุด  ตำแหน่งที่สร้าง Pattern. นี้จะเกิดจาก DownTrend. แล้วจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง ในรูปแบบนี้จะวัดจุด TakeProfit. จาก Head ถึง Low ที่เรียกว่า Neckline.ได้เช่นกัน

Double Bottom

Double bottom

Double Bottom.รูปแบบที่มีลักษณะ 2 สวิง คล้ายตัว W โดยจะมีจุดวัด TakeProfit จาก Low ถึง High เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของเทรน แต่ยังไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนเทรน

Cr.องค์ชายเต้าส่วน

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.