28-08-16 บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ GBPUSD

GU 280816 1

GU 280816 2

GU.ราคาช่วงนี้ได้มีการปรับตัวลงจากข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีแนวรับที่บริเวณกรอบด้านล่างเดิม 1.28787 หากมีการชะลอราคาและกลับตัว TF D1 มุมส่วนตัวเน้นเทรดฝั่งเดียวคือ Buy โดยที่ใช้การบริหาร MM.หน้าตักตัวเองไว้ เนื่องจาก TF.MN ได้มีการชะลอราคาเกิดขึ้นแล้วช่วงนี้เฝ้าเพื่อที่จะเป็นโอกาสถือยาวใน TF.MNได้
Cr.องค์ชายเต้าส่วน

ทิ้งคำตอบไว้

*